Myrskypuut ja myrskytuhot

Viime aikoina kovat myrskyt ovat lisääntyneet.

Olemmekin panostaneet välineistössämme myrskytuhojen tehokkaaseen korjuuseen. Korjaamme myrskyn kaatamia puita ja konkeloita pihoilta, rakenusten päältä, sähkölinjoilta, teiltä, metsästä ja mistä ikinä tarvitaankin.

Teemme työt aina turvallisesti ja käytössämme on koneiden lisäksi osaava henkilöstö asiaan kuuluvin välinein työn tekemiseen.

Teemme työt tarpeen mukaan miestyönä tai mahdollisuuksien mukaan koneita apuna käyttäen.

Voimme hoitaa arvion ja laskutuksen suoran  vakuutusyhtiöön jos tarvitsee. Tavitsemme vain vahinkoilmoituksen mukaisen vahinkonumeron.