Metsurin työt helposti ja turvallisesti Lahdessa ja lähialueilla

Puunkaadot, tonttihakkuut ja muut metsurin työt Lahdessa

Metsänviljely, varhaisperkaus, taimikonhoito, kunnostusraivaus sekä hakkuiden ennakkoraivaukset ja sähkölinjojen raivaukset ovat nykymetsurien pääasiallisia työnkuvia. Myös meillä nämä työlajit muodostavat ison osan normaaleista metsätöistä. Raivaussahat laulaa niin pitkään kun metsuri pystyy lumessa vielä työskentelemään. Nykyään tämä tarkoittaa lähes ympärivuotista toimintaa eteläisessä Suomessa.

Lisäksi teemme miestyönä:

  • tonttihakkuut
  • erikoiskohteiden hakkuut
  • ensiharvennukset
  • maisemahakkuut
  • energiapuuhakkuut 
  • sekä muut miestyölle soveltuvia kohteita.

Me tarjoamme Lahdessa ja lähialueilla ammattitaitoista metsurin palvelua metsänomistajille ja osaamme antaa neuvoja metsien hoitamiseen tuottavuuden parantamiseksi. Huolehdimme myös puistometsien ja viheralueiden hoidosta ottaen huomioon maisemanäkökohdat ja viihtyvyyden 

Asiakkaan ja luonnon ehdoilla

Kannamme vastuun tilaajasta, luonnosta ja yhteiskunnasta, mikä tarkoittaa turvallista yhteistyötä ympäristön hyväksi. 

Noudatamme kohteillamme hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon suosituksia sekä PEFC-serftifikaatin kriteerejä.