Metsuri palveluksessanne

Metsänviljely, varhaisperkaus, taimikonhoito, kunnostusraivaus sekä hakkuiden ennakkoraivaukset ja sähkölinjojen raivaukset ovat nykymetsurien pääasiallisia työnkuvia. Myös meillä nämä työlajit muodostavat ison osan normaaleista metsätöistä. Raivaussahat laulaa niin pitkään kun metsuri pystyy lumessa vielä työskentelemään. Nykyään tämä tarkoittaa lähes ympärivuotista toimintaa eteläisessä Suomessa.

Lisäksi teemme miestyönä tonttihakkuut, erikoiskohteiden hakkuut, ensiharvennukset, maisemahakkuut, energiapuuhakkuut sekä muita miestyölle soveltuvia kohteita.

Noudatamme kohteillamme hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon suosituksia sekä PEFC-serftifikaatin kriteerejä.