Arboristipalvelut

Arboristi eli puidenhoitaja on puiden, puuvartisten kasvien ja puisto- ja maisemametsien hoidon ammattilainen.

Rakennetussa ympäristössä arboristi poistaa modernia puunhoitotekniikkaa käyttäen vaikeista paikoista mm. huonokuntoiset ja vaaraa aiheuttavat puut. Arboristit tekevät myös maisemanhoidollisia hakkuita ja raivauksia erityiskohteilla ja istuttavat uutta puusukupolvea. Myös varttuneempien puiden siirto on arboristeilla hallinnassa. Aina puuta ei kuitenkaan tarvi poistaa, vaan puun elinikää voidaan jatkaa ja turvallisuutta lisätä erilaisilla leikkauksilla ja tuennoilla.


Arboristin tulee tunnistaa Suomessa yleisimmin käytetyt puuvartiset puu- ja pensaslajit sekä tuntea niiden erityisominaisuudet, kasvupaikkavaatimukset ja hoitomenetelmät. Arboristin työkaluja ovat muun muassa kiipeilyvaljaat, kiipeilyköydet ja lukuisat muut kiipeilyvälineet, moottorisaha, käsisaha, tankosaha, raivaussaha, voimasakset, oksasakset sekä mikropora puiden kunnon selvittämiseen.