Metsäkonetyöt

Metsien hakkuut kuuluvat olennaisena osana metsien hoitoa ja kunnostusta. Suoritamme hakkuutyöt joko miestyönä tai koneellisesti riippuen kohteesta ja asiakkaan toiveista.

Ajokalustona käytämme joko varsinaista ajokonetta, pientä telakonetta, mönkijää tai maataloustraktoria. Traktori ja mönkijäkalusto löytyy omasta takaa, muiden suhteen käytämme luotettaviksi osoittautuneita aliurakoitsijoita.

Teemme myös pellonreunojen ja tienvarsien perkauksia. Työt toteutetaan pääasiassa miestöinä, mutta voimme järjestää niihin myös konevoimaa käyttöön.

Myös metsämaan muokkaukset kuuluvat palveluihimme. Pienialaiset voimme suorittaa itse, isommat kokonaisuudet hoidamme aliurakoitsijoiden avulla.

Näilläkin kohteilla noudatamme hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon suosituksia ja PEFC-sertifikaatin kriteerejä.