Pieneläinhautausmaa

Lahden pieneläinhautausmaan hoito on siirtynyt helmikuusta 2016 lähtien Uudenkylän Metsäpalvelun hoitoon. Alueen käyttötarkoitus pysyy samana myös tulevaisuudessa eikä vanhoihin voimassa oleviin sopimuksiin tehdä muutoksia.

Aluetta pyritään selkiyttämään ja haudat pyritään keskittämään jatkossa lähemmäksi Levon puoleista osaa. Hautausmaan toiminnan kehittämiseksi aluetta jaetaan lohkoihin, jotka käytetään järjestyksessä. Uurnalehtoon tulee alue, johon voi sopimuksesta ripotella lemmikin tuhkat suoraan maahan.

Alueella suoritettiin vesakonraivausta kesän 2016 aikana, jolloin raivattiin Lahden puoleinen alue. Myöhemmässä vaiheessa teemme saman toimenpiteen lopulle alueesta. Raivaus tapahtuu mekaanisesti eikä alueella käytetä torjuntakemikaaleja. Toimenpiteistä aiheutuu hieman häiriöitä hautausmaalla, mutta työt pyritään tekemään arkisin päiväaikaan ja kulkua haittaavat risut tullaan siivoamaan pois.

Hautausmaan varsinaiselle pysäköintialueelle on toimitettu multaa, jota voi käyttää hautapaikkojen täyttöön sekä muuhun hautojen kunnostukseen. Lisäksi hautapaikkojen haltioiden toivotaan pitävän omat paikkansa muutenkin siistinä, jotta käytössä olevat haudat löydetään helpommin.

                       HAUTAPAIKAN HINTA 55€ / 5 VUOTTA

              

Yhteydenotot lemmikkihautausasioissa

Hautausmaan säännöt


Lemmikkieläinten hautausmaa on perustettu pienten lemmikkieläinten hautauksia varten. Hyötyeläimien hautaaminen alueelle on kielletty. Lemmikkieläinten omistajat eivät saa suorittaa hautausta ilman hautausmaan hoitajan lupaa.

Pieneläinhautausta hoitaa Uudenkylän Metsäpalvelu, joka hoitaa hautapaikkojen varauksen, järjestelmällisen hautapaikkojen kaivamisen suunnitelmien mukaisesti sekä vapaiden paikkojen merkinnän. Lemmikin hautaaminen ja haudan peittäminen, hautapaikkojen merkitseminen hautauksen yhteydessä sekä myöhempi löytäminen on lemmikkien omistajien vastuulla. Talviaikaista hautaamista pyritään välttämään, mutta tarvittaessa sekin on mahdollista. Talviaikaisen hautauksen painaumat on korjattava ja viimeisteltävä keväällä roudan sulamisen jälkeen hautapaikan haltian toimesta.

Hautapaikka-alue on lemmikkieläinten omistajan käytössä 5 vuotta (koskemattomuusaika), jonka jälkeen se otetaan uusiokäyttöön sitä mukaa kun maa-aluetta tarvitaan. Hautaus suoritetaan yhden metrin kaistoina järjestelmällisesti hautaussuunnitelman mukaisesti ja väliin jätetään yhden metrin käytävät. Lemmikkieläintä ei saa laittaa muovipussiin vaan käytetään tarvittaessa maatuvia materiaaleja esim. paperia tai pahvia. Uusiokäyttö/hautaus aloitetaan lohkojen vanhimmasta osasta ja edetään järjestelmällisesti suunnitelman mukaisesti.

Lemmikin hautapaikka tulee merkitä hallinta-ajan sopivalla muistomerkillä. Hallinta-ajan jälkeen muistomerkit poistetaan sitä mukaan kun paikkoja otetaan uusiokäyttöön. Mikäli hautapaikan lunastanut haluaa pitää muistomerkin, hänen tulee huolehtia muistomerkin poistaminen itse. Muistomerkit ja muut haudalle sijoitettavat esineet eivät saa aiheuttaa vaaraa alueella liikkuville ihmisille eivätkä eläimille.

Haudalle saa istuttaa sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ole haitaksi ympäristölle ja yleiselle kulkemiselle. Kukkaistutukset on sijoitettava muistomerkin välittömään yhteyteen. Puita ja pensaita ei saa hautapaikalle istuttaa. Alueella luonnostaan kasvavat puut ja pensaat sekä luonnonkivet ym. ovat Lahden kaupungin omaisuutta.

Muu liikenne kuin jalankulku, huoltoliikennettä lukuun ottamatta on maastoliikennelain perusteella kielletty. Alueella on sekä uusia merkittyjä että vanhoja merkitsemättömiä kaivantoja. Näistä voi aiheutua vaaraa alueella liikkujille. Tästä syystä alueella liikkuminen tapahtuu jokaisen omalla vastuulla.

Hautapaikan varannut henkilö on velvollinen noudattamaan seuraavia kohtia:

-

Hautapaikan varannut henkilö on velvollinen noudattamaan seuraavia kohtia:

- Hautaaminen on sallittu ennakkoon sovitulle paikalle. Myös tuhkien sirottelusta tulee sopia etukäteen.

- Alueelle saa haudata vain lemmikkieläimiä.

- Yli 30 kg painavat eläimet tulee tuhkata ennen hautausta. Tuhkauksesta voi tiedustella paikallisilta eläinlääkäreiltä.

- Peittämiseen on käytettävä kaivannosta otettua maa-ainesta ja tarvittaessa alueelle varastoituna olevaa täyttömaata.

- Eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

- Tarttuvia tauteja sairastaneita eläimiä ei saa haudata alueelle.

- Kaikki eläimet on haudattava riittävän syvään (suositus 1 m paksuisella maakerroksella).

- Hauta-alue pitää merkitä (maks. 0,4 m x 0,6 m) selvästi.

- Haudalle voi tuoda muistomerkin ja / tai kukkia, kunhan ne eivät vaaranna alueella kasvavaa luonnonmukaista kasvillisuutta eikä luonnonvaraisia eläimiä. Vierasperäiset lajit ovat kiellettyjä (esim. palsami, lupiini).

- Särkyviä esineitä ei saa tuoda haudalle. Myös tekokukat ovat kiellettyjä koska ovat aiheuttaneet luonnonvaraisille eläimille vahinkoa. Hautalyhdyt ovat kuitenkin sallittuja, kunhan ne sijoitetaan muistomerkin yhteyteen.

- Alueella on noudatettava erityistä siisteyttä. Jätteet on hoidettava pois asianmukaisesti. Alueella ei ole järjestettyä jätehuoltoa.

-Hautapaikan hinta 55€ /5 vuodeksi