Metsänhoitotyöt

Metsänviljely, varhaisperkaus, taimikonhoito, kunnostusraivaus sekä hakkuiden ennakkoraivaukset ja sähkölinjojen raivaukset ovat nykymetsurien pääasiallisia työnkuvia. Myös meillä nämä työlajit muodostavat ison osan tehtävistä metsätöistä. Raivaussahat laulaa niin pitkään kun metsuri pystyy lumessa vielä työskentelemään.

Lisäksi teemme miestyönä tonttihakkuut, erikoiskohteiden hakkuut, ensiharvennukset, maisemahakkuut, energiapuuhakkuut sekä muita miestölle soveltuvia kohteita.

Noudatamme kohteillamme hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon suosituksia sekä PEFC-serftifikaatin kriteerejä.